யானை

"யானை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

யானை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Yāṉai/

(பெயர்ச்சொல்) ஆனை
அத்தினி
அரசுவா
அல்லியன்
தும்பு
கரி
அஞ்சனம்
இருள்
இபம்
கஜேந்திரன்
கருமா
சாகசம்
சிந்துரம்
சூகை
தந்தாயுதம்
துருமாரி
தெட்டி
தெள்ளி
பஞ்சநகம்
பண்டி
பிள்ளுவம்
பிரளயம்
நூழில்
பகடு
வாரங்கம்
மதங்கம்
மத்தவாரணம்
மத்மா

(பெயர்ச்சொல்) Elephant

தமிழ் களஞ்சியம்

 • குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள் » யானை பெரிய யானை
 • முல்லைப்பாட்டு » யானைப் பாகரது செயல்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  யானை + ஐயானையை
  யானை + ஆல்யானையால்
  யானை + ஓடுயானையோடு
  யானை + உடன்யானையுடன்
  யானை + குயானைக்கு
  யானை + இல்யானையில்
  யானை + இருந்துயானையிலிருந்து
  யானை + அதுயானையது
  யானை + உடையயானையுடைய
  யானை + இடம்யானையிடம்
  யானை + (இடம் + இருந்து)யானையிடமிருந்து

  யானை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.