மே

"மே" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

மே

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: //

மேவு
மேம்பாடு
மேன்மை
மேல்
மாதம்

Desire

தமிழ் களஞ்சியம்

 • நாலடியார் » பொருட்பால் » மேன்மக்கள்
 • தண்டியலங்காரம் » பொருளணியில் » தன்மேம்பாட்டுரையணி
 • குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள் » பள்ளிக் கூடம் போகலாமே
 • தெம்மாங்கு பாடல்கள் » தங்கரத்தினமே
 • சிந்து பாடல்கள் » மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ
 • கம்பர் » வேளாண் தொழிலின் சிறப்பு » நூல் » மேழிச் சிறப்பு
 • பட்டினப்பாலை » பகைவர்மேல் போருக்கு எழுதல்
 • இலக்கியம் » மணிமேகலையில் நிலையாமை
 • ரமணிசந்திரன் » இனி எல்லாமே நீயல்லவோ
 • ரமணிசந்திரன் » இனி எல்லாமே நீயல்லவோ » இனி எல்லாமே நீயல்லவோ 1
 • மே என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.