கள்ளு

"கள்ளு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கள்ளு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kaḷḷu/

(பெயர்ச்சொல்) பனை
தென்னை போன்ற மரங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வகையான போதை ஏற்படுத்தும் பானம் ஆகும்.

கள்ளு

மொழிபெயர்ப்பு Palm wine

தொடர்புள்ளவை

தமிழ் களஞ்சியம்

 • திருக்குறள் » பொருட்பால் » அங்கவியல் » கள்ளுண்ணாமை
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  கள்ளு + ஐகள்ளை
  கள்ளு + ஆல்கள்ளால்
  கள்ளு + ஓடுகள்ளோடு
  கள்ளு + உடன்கள்ளுடன்
  கள்ளு + குகள்ளுக்கு
  கள்ளு + இல்கள்ளில்
  கள்ளு + இருந்துகள்ளிலிருந்து
  கள்ளு + அதுகள்ளது
  கள்ளு + உடையகள்ளுடைய
  கள்ளு + இடம்கள்ளிடம்
  கள்ளு + (இடம் + இருந்து)கள்ளிடமிருந்து

  படங்கள்

  மண் பானையில் எடுக்கப்பட்ட உடன் கள்ளு
  மண் பானையில் எடுக்கப்பட்ட உடன் கள்ளு

  மெய் உயிர் இயைவு

  க்+அ=
  ள்=ள்
  ள்+உ=ளு

  கள்ளு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.