என்னென்ன

"என்னென்ன" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

என்னென்ன

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṉṉeṉṉa/

(வினையடை) உமக்கு என்னென்ன வேணும்

(வினையடை) Whatever

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்=ன்
ன்+எ=னெ
ன்=ன்
ன்+அ=

என்னென்ன என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.