ஊமல்

"ஊமல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊமல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūmal/

(பெயர்ச்சொல்) பனம்பழத்தின் உலர்ந்த விதைகளை ஊமல் என்று அழைப்பர்

ஊமல்

மொழிபெயர்ப்பு Palmyra Seeds

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊமல் + ஐஊமலை
ஊமல் + ஆல்ஊமலால்
ஊமல் + ஓடுஊமலோடு
ஊமல் + உடன்ஊமலுடன்
ஊமல் + குஊமலுக்கு
ஊமல் + இல்ஊமலில்
ஊமல் + இருந்துஊமலிலிருந்து
ஊமல் + அதுஊமலது
ஊமல் + உடையஊமலுடைய
ஊமல் + இடம்ஊமலிடம்
ஊமல் + (இடம் + இருந்து)ஊமலிடமிருந்து

படங்கள்

பனைமரத்தின் உலர்ந்த நிலையில் காணப்படும் விதைகள்
பனைமரத்தின் உலர்ந்த நிலையில் காணப்படும் விதைகள்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+அ=
ல்=ல்

ஊமல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.