ஆண் நாள்

"ஆண் நாள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆண் நாள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṇ nāḷ/

(தொகைச் சொல்) பரணி
கார்த்திகை
உரோகிணி
புனர்பூசம்
பூசம்
அத்தம்
அனுடம்
திருவோணம்
பூரட்டாதி
உத்திரட்டாதி

ஆண் நாள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.