அறைகலன்

"அறைகலன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அறைகலன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṟaikalaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) அறையில் பயன்படுத்தப்படும் இருக்கை
நாற்காலி
மேசை
கட்டில்
மெத்தை முதலிய சாமான்கள்

(பெயர்ச்சொல்) Furniture

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அறைகலன் + ஐஅறைகலனை
அறைகலன் + ஆல்அறைகலனால்
அறைகலன் + ஓடுஅறைகலனோடு
அறைகலன் + உடன்அறைகலனுடன்
அறைகலன் + குஅறைகலனுக்கு
அறைகலன் + இல்அறைகலனில்
அறைகலன் + இருந்துஅறைகலனிலிருந்து
அறைகலன் + அதுஅறைகலனது
அறைகலன் + உடையஅறைகலனுடைய
அறைகலன் + இடம்அறைகலனிடம்
அறைகலன் + (இடம் + இருந்து)அறைகலனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ற்+ஐ=றை
க்+அ=
ல்+அ=
ன்=ன்

அறைகலன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.